Energetické triedy spotrebičov: Čo znamenajú a na čo sú vôbec dobré? | Blog Mall.sk

Energetické triedy spotrebičov: Čo znamenajú a na čo sú vôbec dobré?

Nemá cenu tvrdiť, že označenie energetických tried spotrebičov je intuitívne a neznalému na prvý pohľad jasné. Každý tuší, že trieda A ++ je "asi dobrá", málokto je ale schopný vysvetliť, ako značenie vlastne funguje, na čo je dobré a čo hodnoty na štítkoch spotrebičov znamenajú. A práve s tým by sme vás radi v tomto článku zoznámili.

Kto a prečo energetické štítky vymyslel?

Energetické štítky boli zavedené Európskou úniou, na ktorej území sú k niektorým spotrebičom od roku 2010 povinne prikladané (samotné štítky sú oveľa staršie). Pri ich vytváraní bolo cieľom zákazníka podrobne a transparentne zoznámiť s energetickou náročnosťou kupovaného spotrebiča, ale aj motivovať výrobcov k súťaži o najúspornejší kus elektroniky. 

Na území EU sú energetické štítky povinne dodávané k niektorým spotrebičom. • 

Oboje sa podarilo. Vy sa ľahko dozviete, akú má produkt spotrebu a výrobcovia sa len predháňajú, kto na tomto štandardizovanom štítku dosiahne najlepších čísel, čo má veľký význam pre ekológiu. Vývoj úsporných spotrebičov šiel tak dopredu, že ďalšie smernice úplne zakázali výrobu elektroniky, ktorá nedosahuje požadovanej triedy. Napríklad chladničky je možné predávať len za predpokladu, že sa zmestia do triedy A +, A ++ alebo A +++. Predaj chladničiek triedy A a horších nie je na území EÚ možný.

Čo energetické triedy znamenajú?

Energetická trieda, do ktorej je spotrebič zaradený, informuje zákazníka o úspornosti produktu. Nájdeme ju na energetickom štítku, ktorý, ako je spomenuté vyššie, musí každý spotrebič definovaných tried mať. Energetické triedy sa zapisujú do stupnice od A +++ do D, pričom trieda A +++ označuje najúspornejší spotrebič a trieda D ten najmenej úsporný. Predtým existovali aj triedy E, F a G, v súčasnosti však neexistuje druh spotrebiča, ktorého predaj by bol v týchto triedach povolený.

Úsporné žiarovky sú zhruba o 75 % úspornejšie než klasické žiarovky. • 

Do energetickej triedy nie je spotrebič zaradený len na základe spotreby energie, ale aj na základe jeho veľkosti. V praxi to znamená, že ak budete mať dve chladničky rovnakej energetickej triedy, jednu menšiu, druhú väčšiu, tá menšia bude vždy úspornejšia. Rovnako tak to môže znamenať, že menšie chladničky triedy A + môžu byť úspornejšie, než väčšie chladničky triedy A ++. To platí aj pre televízory a ďalšie produkty. Ak sa v tom začínate zamotávať, stačí porovnať číselný údaj o ročnej spotrebe, ktorý je na štítku uvedený tiež.

Hodnoty úspornosti sa odvíjajú od východiskovej triedy A, lepšie energetické triedy sú o určité percentá úspornejšie, horšie triedy naopak. Medzi susednými triedami by mal byť rozdiel v úspornosti zhruba 20%. Vďaka nasledujúcej tabuľke si môžete urobiť predstavu, hodnoty v nej sú však len orientačné.

Tabuľka hodnôt úspornosti. • 

Informácie na energetickom štítku

Na energetickom štítku nenájdeme len dáta o energetickej triede spotrebiča, ale aj rad ďalších informácií, ktoré môžu byť pri výbere zásadné. Na každom štítku by mal byť uvedený aj výrobca, model spotrebiča, číselná hodnota ročnej spotreby a informácie, ktoré sa líšia podľa kategórie produktu. Aké informácie to môžu byť? Napríklad pri kombinovaných chladničkách je to, ako môžete vidieť nižšie, objem chladiacej časti, objem mraziacej časti a hlukové emisie. Ak sa potom pozrieme napríklad na televízie, tie majú na štítku uvedenú priamu spotrebu v zapnutom stave (vo Wattoch), viditeľnú uhlopriečku zobrazovacieho panela a ročnú spotrebu elektrickej energie. Tá je počítaná s predpokladom, že je televízor zapnutý 4 hodiny denne.

O čom nás informuje energetický štítok. • 

Pre úplnú predstavu, ako štítky fungujú, si popíšeme ešte vysávače. V spodnej časti ich etikety musí byť ročná spotreba, hlučnosť vysávača, prachové emisie, účinnosť vysávania koberca a účinnosť vysávania tvrdého povrchu. Posledné tri údaje definuje stupnica od A po G, pričom hodnota A je najlepšie a G najhoršie. V záujme úplnosti - podmienky pre meranie ročnej spotreby elektrickej energie vysávačov sú dosť špecifické: udávaná spotreba platí pri vysávaní bytu o ploche 87 m2 50 × ročne za predpokladu, že je každé miesto povysávané štyrmi ťahmi a polovicu podlahovej plochy zaberajú koberce.

V súčasnosti musia byť energetickými štítkami vybavené nasledujúce spotrebiče:

Od roku 2019 už žiadna trieda A +++

Energetické triedy A +++, A ++ a A + s nami sú s nami od roku 2010 a k ich zavedeniu došlo v dôsledku zdokonalení výroby a neustáleho znižovania energetickej náročnosti spotrebičov. To pokračuje dodnes a Európska únia zistila, že existujúce označenie sa stalo mätúcim, pretože medzi spotrebiteľmi panuje domnienka, že triedy A alebo A + patrí medzi úsporné, opak je však pravdou.

Od roku 2019 sa musia výrobcovia prispôsobiť novému systému energetických tried. • 

Tak napríklad energetická trieda A + je až tretia najúspornejšia a pri niektorých výrobkoch posledná povolená, čo znamená, že takto označené spotrebiče môžu byť v danej kategórii najmenej hospodárne. To však zákazník nemusí na prvý pohľad odhaliť, pretože značenie A + v kombinácii so zelenou farbou rozhodne nevaruje pred výrobkom, ktorý plytvá energiou. Aj preto nadobudlo účinnosť nové nariadenie, ktoré opäť zavedie staršie schémy značenia.

Výrobcovia by sa mali novému systému energetických tried prispôsobiť počas roka 2019, pretože v novembri do nich budú musieť byť spotrebiče už zaradené. Táto nová stupnica bude siahať opäť od A po G, pričom A bude trieda pre spotrebiče má napríklad značka Gorenje. Pretože sa už dopredu počíta s inováciami v technológiách, podmienky na zaradenie do tried A a B zo začiatku splní len veľmi málo výrobkov (možno dokonca žiadne), v priebehu rokov by sa však mali zaplniť aj tieto triedy.

EÚ neplánuje len jednorazovú zmenu energetických štítkov, ale ich pravidelnú aktualizáciu. Jej rýchlosť sa bude odvíjať od vývoja tohto technologického odvetvia, nemalo by k nej však dôjsť skôr ako za ďalších 10 rokov. Než na zmenu štítkovania budúci rok dôjde, určite o nej budeme ešte veľa počuť. 

 

Top 5