Sme mozog firmy, hovorí o sebe tím Business Inteligence | Blog Mall.sk

Sme mozog firmy, hovorí o sebe tím Business Inteligence

"Snažíme sa pracovať na projektoch, ktoré posunú firmu ďalej," opisuje svoju činnosť Viktor Šohajek, Data scientis. V tíme Business Inteligence (BI) v Mall Group verí, že dáta sú rozhodujúcim faktorom pre úspech firmy. Teraz v ňom pôsobí cez dvadsať ľudí, ktorí pracujú "vo dne v noci", aby spoločnými silami budovali dátovú kultúru vo firme. Ako tím funguje a ako vidia svoju prácu jeho členovia, vám poodhalí nasledujúci článok.

Úlohou BI tímu je prichádzať s projektmi a analýzami, ktoré firme pomôžu k tomu, aby rozhodnutie súvisiace s plánovaním biznisovej stratégie bolo čo najlepšie. Vďaka rozboru dát dokážu analytici v BI zistiť, koľko peňazí marketingová kampaň firme prinesie alebo na čom sa prerába. Jednoducho vedia, kde pridať a kde ubrať. Výsledky svojej práce majú k dispozícii takmer ihneď.

Tím BI je rozdelený do piatich divízií - Sales, Digital, Financie, Logistics a novovzniknutá Data Science. Hoci sa každý tím zaoberá niečím iným, vzájomne sa dopĺňajú. Časť ľudí vie dáta spájať. Druhá skupina je schopná predikovať, čo sa stane. Nakoniec sa všetkého zhostia analytici, ktorí sú dobrí v hypotézach. Kladú si otázky a s pomocou dát na ne odpovedajú. Spoločne ovplyvňujú výsledky Mall Group.

Úlohou BI tímu je pomáhať firme k čo najlepším rozhodnutiam • 

Viktor Šohajek, Dáta Scientist, je v Mall Group špecialistom na "Data science", čo sám prekladá ako "Fancy word pre štatistiku". V BI tíme pracuje na zostavovaní modelov a predikcií. "Môžem povedať, čo sa stane a s akou istotou. To mi príde hrozne sexi. Snažíme sa pracovať na projektoch, ktorým veríme a ktoré posunú firmu ďalej. Sme taký mozog dátových projektov firmy. "Štyri až päť ľudí sa v BI venuje konkrétnemu projektu. Rieši napríklad predpovedanie marketingových dát a dynamické nastavovanie cien. "Som rád, že máme tím ľudí, ktorých bavia podobné veci. Kolegovia sú do toho rovnako zapálení, ako ja. A to mi dodáva energiu. Nechodíme si to tu odsedieť, pokojne pracujeme niekoľko hodín navyše a veci doťahujeme, inokedy je to zase menej. Navyše máme špecifický zmysel pre humor, "dodáva.

Ľudia v BI sú trošku skeptickí, neveria hneď tomu, čo vidia na prvý pohľad a všetko si overujú z viacerých strán. Pátrajú po detailoch. Neidentifikujú len problémy, ale skúmajú, kde je príčina a ako sa dá napraviť. Pretože pôsobia v rámci širokého portfólia skupiny Mall Group, majú k dispozícii dáta z viacerých e-shopov a majú tak čo porovnávať. V rámci Česka majú náskok.

Pretože v BI majú k dispozícii dáta z viacerých e-shopov, v rámci Česka majú náskok • 

Ilja Volf, šéf BI & Analytics, vďaka tomu vidí v súvislosti s BI v Mall Group rad výhod: "Tým, že operujeme niekoľko e-shopov naprieč viacerými krajinami, máme možnosť púšťať niekoľko paralelných testov, výsledky validovať a škálovať naprieč. Veľký traffic a zákaznícka báza nám umožňuje rýchle interakcie a tým pádom okamžitú spätnú väzbu. Často začíname menšími pokusmi, ktoré pri úspechu škálujeme a následne implementujeme naprieč Mall Group. Mám dojem, že všetci intenzívne cítime ten ohromný potenciál, ktorý ako skupina máme. "

Mall Group je veľká firma s tisíc zamestnancami. Mohlo by sa zdať, že je to klasická korporácia. V prípade BI to ale neplatí. "Prístup Mall.cz je v oblasti BI až nezvyčajne startupový, a to v dobrom slova zmysle. Neustále sa zameriavame na nové technológie, máme veľký priestor na prácu na vlastných experimentoch. Pri tej veľkosti je naše prostredie veľmi flexibilné z hľadiska testovania nových vecí, "pochvaľuje si prácu v BI Ilja Volf. Jeho kolegovia to tiež oceňujú.

Ilja Volf, šéf BI & analytics, vníma prístup Mall Group ako startupový • 

"Na práci v BI oddelení ma baví tá rôznorodosť. Stále sa objavuje niečo nové k riešeniu, nejaká výzva. Stereotyp tu ide bokom. Môžeme navyše jazdiť na konferencie a ďalej sa vzdelávať. Človek nie je obmedzovaný v tom, čo by chcel robiť, a hlavne sa cíti pre firmu nenahraditeľný. Necítim sa byť v Mall Group pod tlakom či dozorom, čo ale samozrejme súvisí s tým, ako je človek spoľahlivý. Aktuálne si nedokážem predstaviť, že by sa mi niekde pracovalo lepšie, "zdieľa svoju skúsenosť Klára Hrůzová, Data Scientist. "Hľadal som takú prácu, ktorá by bola zaujímavá a ktorá by mi umožnila vidieť dopad toho, čo robím. A tak som našiel tú v Mall Group. Naviac pracujem s kolegami, od ktorých sa toho môžem veľa naučiť, "pochvaľuje si prácu v BI Jan Bízek, Financial Analyst. Ak by vás práca v BI zaujímala, nahliadnite na novo otvorené pozície v profile BI COCUMA. V tíme Business Inteligence radi privítame nových kolegov.

 

 

Top 5