Kedy vám pomôže rúško | Blog Mall.sk

Rúška: zistite, na čo slúžia a ako ich správne používať

Kvôli epidémii nového koronavírusu začali Slováci masívne vykupovať papierové rúška. Veľa ľudí ale v skutočnosti nevie, na čo rúška slúžia a ako ich správne používať. A aký je rozdiel medzi rúškom a respirátorom? Poradíme vám v článku.

Veľké množstvo ľudí si myslí, že ich papierové rúška ochránia pred nákazou. To je veľký omyl. Rúška neslúžia na to, aby vás pred vírusmi ochránili. Naopak slúžia na to, aby ste vy nenakazili ostatných, ak už ste chorí.

Ak chorý zakašle alebo kýchne, vypustí kvapôčky s vírusmi do vzdialenosti až 1,5 metra. Rúška slúžia na to, aby vírusom v takto širokom rozlete zabránili. Nakazený cez rúško pri zakašľaní vírusy stále vypustí, ale v obmedzenom množstve. Z toho dôvodu rúška neslúžia ako ochrana pred vírusmi. Ak sa vírusy dostanú cez rúško von, dostanú sa aj dovnútra.

Inak je to s baktériami. Tie sú totiž väčšie než vírusy a rúška ich preto bez problému zachytia von aj dovnútra. Medzi baktérie patrí napríklad angína alebo borelióza a rúška vás pred nimi ochránia. Vírusy, ako chrípka alebo nový koronavírus, však rúškom preniknú.

Kedy nosiť rúško

Podľa pokynov Svetovej zdravotníckej organizácie noste rúško, keď:

kašlete alebo kýchate, aby ste obmedzili prenos kvapôčok obsahujúcich vírusy,

• ste v pravidelnom kontakte s chorou osobou - v tomto prípade je rúško lepšie ako žiadna ochrana,

• sa vrátite z oblasti, kde práve prebieha epidémia, a ste doma v izolácii s ďalšími ľuďmi. V tomto prípade pre väčšiu účinnosť noste tiež rukavice a ochranné okuliare.

Pozor: Ak máte podozrenie, že ste sa novým koronavírusom nakazili (máte príznaky ako kašeľ, teplotu nad 38 stupňov alebo bolesti svalov), v žiadnom prípade nechoďte von medzi ľudí a zavolajte:

• svojmu praktickému lekárovi,

• alebo na špeciálnu inflolinku Národného centra zdravotníckych informácií 0800 221 234.

Vírusy sa šíria veľmi rýchlo a každým kontaktom s ľuďmi vážne ohrozujete ich zdravie. Napríklad v prípade nového koronavírusu má síce 80 % prípadov ľahký priebeh, ale vírus predstavuje veľkú hrozbu pre ľudí nad 65 rokov a osoby s oslabeným imunitným systémom.

Nosenie rúška obmedzuje šírenie vírusov len v prípade, že si spolu s ním správne umývate ruky

Ako bezpečne zaobchádzať s rúškom

1. Najprv si umyte alebo dezinfikujte ruky, nech vírusy zachytené na rukách neprenesiete na rúško.

2. Rúškom si zakryte nos a ústa a presvedčte sa, že medzi vašou tvárou a rúškom nie sú žiadne medzery.

3. Počas nosenia sa rúška nedotýkajte. Ak sa ho dotknete, hneď si umyte ruky alebo vydezinfikujte. Rúško slúži ako filter a kvapôčky s vírusom sa do neho zachytávajú.

4. Akonáhle rúško zvlhne, vyhoďte ho do uzavretého koša a vezmite si nové. Rúška na jedno použitie nikdy nepoužívajte znova.

5. Rúško dávajte dole zozadu a nedotýkajte sa prednej časti. Potom si umyte alebo vydezinfikujte ruky.

Papierové rúška majú účinnosť iba desiatky minút. Akonáhle zvlhnú, ich ochranná funkcia klesá. Preto rúška pravidelne vymieňajte.

Správne umývanie rúk je proti šíreniu vírusu najúčinnejšia obrana. • 

Rúška vs. respirátory

Rúška teda slúžia na to, aby ste chorobu nešírili ďalej. Aktívnu obranu proti vírusom zabezpečujú respirátory z nanovlákien s filtračnou triedou FFP3 a čiastočne FFP2. Čím vyššia FFP, tým vyššiu ochranu respirátor poskytuje.

• Respirátory FFP1 ochránia pred väčšími pevnými časticami, napríklad uhličitanom vápenatým. Preto sa používajú ako ochranná pomôcka v stavebníctve.

• FFP2 zabráni vdýchnutiu dráždivých látok v pevnom a kvapalnom skupenstve, napríklad uhličitanu sodného, ​​ktorý sa používa na zvyšovanie pH v bazéne,

• FFP3 ochráni pred vírusmi, rádioaktívnymi látkami a vysoko toxickými látkami, preto ich nosia napríklad lekári.

Respirátory delíme aj podľa filtračnej účinnosti, to znamená koľko % látok odfiltrujú:

• FFP1 odfiltruje 80 % látok,

• FFP2 zamedzí vnikutiu 94 % látok,

• a FFP3 odfiltruje 99 % látok.

Respirátory ale v súčasnosti nie sú verejnosti dostupné a prístup k nim má iba zdravotnícky personál.

Potraviny, mydlo a ďalšie zásoby do domácnosti vám privezieme až domov. >>

 

Top 5